Een baantje rond met:'Een baantje rond met...' is traditioneel de vaste kolomn in de uitgave van de Vriendenkring Thialf 'In en Om Thialf' waarin mensen die betrokken zijn bij Thialf aan het woord komen.

Archief:

IJsmeester Beert Boomsma

Door Durk ZwaagstraBeert Boomsma is al weer 5 jaar ijsmeester in Thialf. Aanvankelijk werd hij gezien als de opvolger van Jan de Jong, doch thans heeft hij, met zijn bewezen kwaliteiten, een eigen positie in ons stadion verworven.
Voor de komst naar Thialf, had Beert zich bekwaamd in koel- en klimaatbeheersing, alsmede elektrotechniek. En hij is schaatsliefhebber ‘pure sang’.
Het woord ijsmeester, dat ik in het interview vergeleek met schaakmeester, vindt hij niet juist. Voor hem en zijn team, is de betekenis: ‘Meester over het ijs zijn’.
Er zijn 7 personen die zich als team inzetten voor de ijsvloer, onder het motto: ‘Iets meer kwaliteit te bieden dan elders’. Thialf heeft sinds de renovatie, 4 jaar geleden gestart, de beschikking over 5 ijsvlakten met in totaal 11.500 m² ijs.
De invulling van de grote hal, met op het middenterrein een ijshockey-, een krabbel- en een 333 meter baan heeft, naast een verhoging van de gezelligheid, vergroting van de mogelijkheden voor diverse doelgroepen gegeven.
Elk jaar wordt kans gezien de schaatser meer te bieden, hetgeen mogelijk is, nu Thialf in een gunstiger financieel vaarwater is gekomen. De Vriendenkring heeft het afgelopen jaar een bijdrage geleverd, door een deel van de nieuwe vloerbedekking rondom de ijsbaan te betalen.
Over de kwaliteit van het ijs brengt Beert naar voren, dat voorheen ammoniak en thans een soort pekelwater (heeft diverse componenten) wordt gebruikt. Het water komt niet meer via een hydrofyten filter, doch wordt van 100 meter diepte opgepompt en verwerkt. Over de verwerking laat hij zich niet uit. Dat is het geheim van de smid oftewel de ijsmeester.
Belangrijk is de temperatuur van het ijs. Op een computer wordt de temperatuur van elk ijsvlak afgelezen. Afzonderlijke instellingen zijn mogelijk. Dat de kwaliteit buiten kijf is, bleek tijdens het NK en de Turijn kwalificatie. Er waren 2 baanrecords en 80 PR’s. Op de resultaten is de luchtdruk en het vochtigheidspercentage van grote invloed. Internationaal hebben de ijsmeesters overleg. Beert was afgelopen jaar i.v.m. uitwisselingen in Calgary.
Bij het ijsteam zowel als bij de Vriendenkring leeft de wens om een scorebord in de hal te hebben met daarop - eventueel snel aan te passen - baanrecords.
We nemen afscheid door Beert en zijn ijsteam succes te wensen bij hun, ook door de recreatieschaatser, gewaardeerd werk.


Archief:
Jarco Nieweg, interim-directeur Thialf (oktober 2007)
Jan Wijnsma (februari 2007)
Beert Boomsma (februari 2006)