Een baantje rond met:'Een baantje rond met...' is traditioneel de vaste kolomn in de uitgave van de Vriendenkring Thialf 'In en Om Thialf' waarin mensen die betrokken zijn bij Thialf aan het woord komen.

Archief:

Verleden, heden en toekomst van Thialf

Jarko Nieweg, interim-directeur ThialfDe gemoederen van een ieder die Thialf een warm hart toedraagt, werden zo’n vijf jaar geleden flink beziggehouden. Het was de periode dat een faillissement als een dreigende wolk boven het geliefde Heerenveense ijsstadion hing. Thialf was achtergelaten met een schuld van € 14 miljoen en een administratieve chaos. In januari 2003 begon Jarko Nieweg als interim-directeur met het puinruimen en de heropbouw. “Het was op sterven na dood. Een financiële warboel, dat is in het kort waar de situatie op neerkwam”, blikt Nieweg terug.

Dat Nieweg hart heeft voor de zaak, was vanaf het begin duidelijk. Zijn hulp werd ingeroepen terwijl hij, genietend van zijn pensioen, met de camper rondtrok in Nieuw-Zeeland. Om vanuit zijn pensioen dan weer zo’n verantwoordelijke taak op te pakken, spreekt van gedrevenheid. En van een nog niet geheel gedoofde werklust, getuige zijn reactie. “Ik ben misschien een gepensioneerde, maar wel één die ook nog werk doet”, zegt Nieweg lachend. Betrokken voelde hij zich ook zeker. Zelf deed hij altijd al veel aan sport en bovendien zag hij dat Thialf meer was dan alleen een ijshal. “Natuurlijk heeft Thialf ook een enorme maatschappelijke betekenis. Daarvoor doe ik het ook. Als Thialf een zuivere commerciële instelling was, had ik het nooit gedaan”, zegt Nieweg. Vooral uit het werk van de Vriendenkring blijkt hoezeer Thialf geliefd is. “De Vriendenkring benadrukt nog maar eens dat Thialf een onderdeel is van de maatschappij en dat blijkt uit de betrokkenheid van deze mensen bij Thialf”, aldus de interim-directeur.

Nieweg beschouwt Thialf nu als financieel gezond, na een moeizame periode die bijna geheel 2003 in beslag nam. “Het reddingsproces viel een beetje tegen, maar uiteindelijk is het gelukt. Nu proberen we het draaiende te houden, zodat Thialf niet opnieuw in de problemen kan raken”, aldus de interim-directeur. “Het stadion staat er momenteel goed voor, met een goede balans. Ook hebben we de komende drie jaar hier alle internationale wedstrijden van de KNSB, dus dat is geen probleem. Maar er vindt nu wel wat discussie plaats of Thialf technisch in staat is om aan alle wensen te voldoen.” Over de recente berichtgeving dat er voor 2012 een geheel nieuw Thialf op een andere locatie zou worden gebouwd, zegt Nieweg: “Of dat zo is, moet nog blijken. De pers is in deze al op de feiten vooruitgelopen.
Momenteel is er een haalbaarheidsstudie gaande om te kijken naar de toekomst van Thialf. Die verschijnt over ongeveer twee maanden en dan kijken we wat daar uitkomt. Vooralsnog bestaat dit Thialf en we gaan ervoor om dit Thialf zolang mogelijk in de gunst te houden, totdat een nieuw Thialf klaar is.“

De belangstelling van de topsport is voor de inkomsten en reputatie van Thialf enorm belangrijk. Maar de Vriendenkring is er vooral voor de breedtesport en benadrukt daarom dat er wel voldoende ruimte en aandacht voor de andere gebruikers moet blijven bestaan. Nieweg erkent dat vooral de recreanten wat moesten inleveren, maar verzekert dat zowel zij als de ijsverenigingen zich geen zorgen hoeven te maken. “Thialf is natuurlijk een topsportcentrum en topsport heeft inderdaad wat meer aandacht gekregen dan in het verleden. Helaas is het zo dat als topsport meer tijd nodig heeft, het wel eens ten koste gaat van anderen. De ijsverenigingen krijgen nog wel de uren die ze vragen hoor, daar hebben we echt geen problemen mee. De recreanten hebben het meest ingeleverd, hoewel niet echt dramatisch. Maar uiteindelijk is het zo dat beide kanten, breedtesport en topsport, elkaar nodig hebben om Thialf in stand te houden. Zo is het.”


Archief:
Jarco Nieweg, interim-directeur Thialf (oktober 2007)
Jan Wijnsma (februari 2007)
Beert Boomsma (februari 2006)