Doelstelling Vriendenkring Thialf


De Stichting Vriendenkring Thialf:

• behartigen de belangen van de gebruikers van Thialf;
• ondersteunen diverse projecten van ijssportverenigingen zoals kunstrijden,
   jeugdijshockey, shorttrack en schoolschaatsen;
• maken verbeteringen en aanpassingen ‘in en om Thialf’ mogelijk, die ten
  goede komen aan de ijsgebruikers.De Stichting Vriendenkring Thialf
is opgericht op 17 april 1967.
(foto: IJsstadion Thialf, vlak na de opening in 1967)

 

Vriendenkring Thialf. Meer dan veertig jaar de constante factor
in ondersteuning van ijs en sport

De Vriendenkring Thialf is opgericht op 17 april 1967 met een doelstelling die al die jaren hetzelfde is gebleven: het ondersteunen van de schaatssport en alles wat er in en om Thialf gebeurt.

Constante factor

De Vriendenkring is een onafhankelijke organisatie met een klein bestuur. Daarvan maken naast Pauline Hazelhoff-Luinstra( voorzitter) en Lykele Buwalda ook Tjeerd Bouma, Gerrit van Heijkop en penningmeester Ronald van der Heijden deel uit. Hazelhoff: “We zijn niet gelieerd aan Thialf. Maar we staan wel voor alles wat er in en om Thialf aan activiteiten gebeurt en wat er aan ondersteuning nodig zou zijn.” De Vriendenkring is altijd een constante factor geweest, vult Buwalda aan. “Het stadion Thialf is destijds voortgekomen uit initiatieven van overheden, provincie en gemeente. Tegelijkertijd is de Vriendenkring opgericht door een aantal bestuurders om de schaatssport te ondersteunen door financiering. Gebruikers van Thialf  en mensen die Thialf een warm hart toedragen, konden toen en kunnen nog steeds donateur worden, waarvan de Vriendenkring investeringen kan doen. Dat is de constante factor.” De Vriendenkring heeft met Thialf woelige tijden meegemaakt, maar is in vier decennia niet van karakter veranderd. “Thialf werd van overheidsinstelling een commerciële instelling en nu is het een BV. De Vriendenkring is altijd een vrijwilligersorganisatie geweest met een klein bestuur”, aldus Hazelhoff. Zelfs de donateurbijdrage heeft maar een geringe verandering doorstaan. In 1967 kostte het donateurschap een tientje; nu is de bijdrage € 9,09, afgeleid van de 25 gulden. De ruim 650 donateurs zijn door heel Nederland te vinden en velen steunen de Vriendenkring al 40 jaar. Alle donateurs ontvangen de nieuwsbrief, In en Om Thialf, met daarin onder meer een overzicht van alle ijssportverenigingen, de Thialf info-flyer en een donateurpas, waarmee ze korting krijgen bij de kassa van Thialf op de entreegelden voor het recreatief schaatsen.

Voor verenigingen, Thialf en schaatsers

Het geld wat de Vriendenkring van haar donateurs ontvangt, wordt op basis van de behoefte van de verenigingen en gebruikers van Thialf uitgegeven, legt Pauline Hazelhoff uit. De aanvragen voor ondersteuning worden door het bestuur beoordeeld. Er zijn natuurlijk wel enkele eisen aan verbonden: het doel mag niet te commercieel zijn, maar moet het algemeen belang dienen. Verder moet het van belang zijn voor de breedtesport en een relatie met de ijssport en Thialf hebben. In het verleden, toen het schaatsen nog niet commercieel was, ondersteunde de Vriendenkring bijvoorbeeld vaak individuele sporters en huurden ze ijsuren in. Verder werd het eerste weerstation door de Vriendenkring aangeschaft, net als een camera en televisie op verzoek van Gewest Friesland, en de rubberen matten rondom de 400 meter baan. Recentelijk werd  er een nieuw startpistool geschonken en het oude is nu te zien in het Schaatsmuseum te Hindeloopen Ook kunnen noodlijdende ijsverenigingen altijd bij de Vriendenkring om hulp vragen, benadrukken Buwalda en Hazelhoff. Het kunstrijden en de Vikingrace bijvoorbeeld hebben geld gekregen.
“We willen graag duidelijk maken dat wij voor alle ijsverenigingen iets kunnen betekenen als het nodig is. Maar ook voor individuen. Vanuit het Gewest kwam wel eens de vraag of we het trainingskamp van een schaatser konden betalen. Indien nodig zijn tot de dag van vandaag bereid mensen te ondersteunen.”

Thialf weer op de kaart

De Vriendenkring voert een- tot tweemaal per jaar een gesprek met de directeur van Thialf, om aan te geven wat hun leden in positieve en minder positieve zin is opgevallen.  In de periode van dreigend faillissement heeft de Vriendenkring overigens nog een kleine, maar belangrijke zijdelingse rol kunnen spelen. Hazelhoff: “De ijshockeyclub moest zich aanmelden bij hun bond, zodat ze dat seizoen zouden kunnen deelnemen aan de competitie. Maar ze hadden geen geld. Toen hebben wij een overbruggingskrediet aangeboden. Onze achterliggende gedachte was - en die bleek achteraf juist - dat anders het ijs in de kleine hal niet zou worden gelegd, terwijl daar ook andere gebruikers voor waren zoals het kunstrijden, schoolschaatsen, shorttrack en de gehandicapten van ‘Samen Onderweg.’ Door het  ijshockey een overbruggingskrediet te geven, hebben we een kleine zijdelingse rol kunnen spelen.”
Gelukkig is de afgelopen periode, met Nieweg als interim-directeur, Thialf weer helemaal op de rails gezet. De Topsport heeft Thialf weer helemaal gevonden. De shorttrackselectie en Jong Oranje zijn er neergestreken en ook de commerciële ploegen zien Thialf als hun thuis basis. Voor de inkomsten van Thialf is dat natuurlijk geweldig. “Maar,” zegt Hazelhoff, “we moeten niet uit het oog verliezen dat de Vriendenkring er staat voor de breedtesporter en de topsporter wel steeds meer tijd daarop inneemt. Daar waken we voor en we zullen die belangen blijven behartigen.” Ook de jeugdige wedstrijdschaatsers moeten de gelegenheid krijgen, want dat is de kweekvijver voor de toekomst, benadrukken Buwalda en Hazelhoff.
Er wordt hard gewerkt om Thialf op de kaart te zetten en daar te houden, ook gelet op de nieuwe ontwikkelingen. Als Vriendenkring willen dat natuurlijk ook heel graag, maar we moeten niet vergeten dat alle disciplines, van marathon tot kunstrijden, alle clubs, plus het schoolschaatsen en de andere jeugd, allemaal een plaats krijgen.” Daarvoor springt de Vriendenkring als het nodig is, in de bres.

WORD VRIEND VAN THIALF, WORD DONATEUR VAN DE VRIENDENKRING !