In en Om Thialf archief

 

Nummer één

 • Eerste jaargang - No. 1 - 15 oktober 1969

  Nieuws- en mededelingenperiodiek van:
  de Stichting Noord-Nederlandse Kunstijsbaan het IJsstadion „Thialf"
  de Trainingsclubs de IJshockeyclub „Thialf"
  de Kunstrijdersclub „Heerenveen"
  de „Vriendenkring"
  'Verschijnt tenminste driemaal tijdens het ijsseizoen

Centraal adres (zowel voor redactie,administratie als advertenties):
 J. Brouwer, Zonnebloemstraat 91, Heerenveen, tel. 05130-3128

ijsstadion thialf 1969

 

Ten Geleide

Mr. H.P. Linthorst HomanGaarne voldoe ik aan het verzoek, dit nieuwe periodieke blad bij iedereen in en om ons Noordelijk IJsstadion „Thialf" in te leiden, niet alleen, omdat ik de ijssport zo'n warm hart toedraag, maar ook omdat de hartslag van deze tijd zo duidelijk uit dit initiatief blijkt.
Want als wij om ons heenzien, dan ervaren wij, dat overal ge­streefd wordt naar verkleining van de afstand tussen bestuurden en besturenden, naar meer openheid en naar meer contact. Bovendien valt het op, dat aan de voorlichting van het grote publiek op aller­hande gebieden terecht steeds meer aandacht wordt besteed.
Hoe meer nu de grote schare schaatsliefhebbers in het noorden de waarde van het schaatsenrijden voor sport, ontspanning en gezond­heid leert kennen en waarderen, des te meer wordt dan ook deze grote schare ingewijd in de prestaties van de langebaanrijders en in de problemen rondom hun training, des te vaker ondergaat zij dan de spanning van een goede ijshockey-wedstrijd, des te meer leert zij de schoonheid van het kunstrijden zien en des te hechter zal zij zich verbonden voelen met ons zo moderne en prachtige ijsstadion, dat alle genoemde mogelijkheden biedt (en: tussen twee haakjes ook nog zo geschikt blijkt te zijn voor verschillende andere manifestaties!).
Welnu, deze nieuwe periodiek kan op de terreinen van contact en openheid, van afstandsverkleining en voorlichting een belangrijke taak vervullen. Vandaar, dat ik van harte de initiatiefnemers veel succes toewens en het blad graag in ieders warme belangstelling aanbeveel!

 MR. H. P. LINTHORST HOMAN,

Commissaris der Koningin
In de provincie friesland

 

<< terug