In en Om Thialf archief

 

Op de korrel... BENT U ER NOG?

De laatste tijd is er een discussie aan de gang, zo in de trant van: „Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie had het eerst de mooiste kunstijsbaan van het land ?" Een leuke vraag, want er gaat een nog veel leukere gedachte achter schuil. Wie n.l. het eerst de beste baan had, heeft, blijkens de krantenverslagen en radiouitzendingen volgens het inzicht van een zeer belangrijk man in de kunstijsbaanbusiness, het uitsluitend vertoningsrecht van internationale evenementen, en dat is nou net niks.

Nu is er rondom de activiteit van deze zeer belangrijke man een heleboel, dat ik niet begrijp. Eén van de dingen, die ik niet begrijp is dit: Toen „Thialf" een twee jaar geleden zich gepasseerd voelde, omdat zij niet eens de kans had gekregen haar candidatuur te stellen voor een internationaal evenement, kreeg „Thialf" van deze z.b.m. (zeer belangrijke man) te horen, dat zij nog maar pas kwam kijken en nog ervaring moest opdoen. Daar kan ik wel inkomen. Het argument was tot op zekere hoogte niet onredelijk. Het was echter wel leuk geweest, daar vooraf eens over te praten en niet achteraf dit te moeten horen. Vandaag ligt het anders en heeft de K.N.S.B. besloten „Thialf" toch ook dit jaar de genoegdoening te geven van de indertijd gegeven belofte om minstens één keer per jaar een internationaal gebeuren toe te wijzen (brief waarin deze belofte werd gegeven, is mij door het „bevoegd" gezag getoond). Hartelijk dank daarvoor K.N.S.B. ! - De toewijzing was nauwelijks gevallen, of wat gebeurde er ? Elders in het land is een nog veel betere baan met grotere ervaring in internationaal gerij, die er meer recht op heeft, zei de z.b.m. En toen heeft de z.b.m. dit maar in de radio gezegd en heeft hij in de kranten zijn gal gespuid.

Nu zijn de Noordelingen nette mensen, die wat moeite hebben met de agressieve toon van de uit het Westen komende z.b.m. Het Noorden maakt alleen intern zich het leven wat moeilijk, want als Friesland links-af wil, dan gaat Groningen, met z'n ogen dicht, rechts-af en omgekeerd, terwijl Drente, als lachende derde, bezig is zich zonder veel gerucht omhoog te stoten in de vaart der volkeren. Ziezo, dat is Kees tussen neus en lippen even kwijt geraakt, want Kees is ook geen Noordeling en heeft zo het idee, dat ze in Den Haag minder lol zouden hebben, als het Noorden als een eenheid zou gaan optreden. Maar een plezier dat ze daar bij tijd en wijle hebben. Reken maar!
Over eenheid gesproken. Als alle kunstijsbanen in Nederland zich ter behartiging van hun belangen gezamenlijk zouden kunnen vinden, dan zou de z.b.m. minder kans krijgen zich betrokken te voelen bij de enige beste baan, die alléén maar internationale ontmoetingen kan organiseren. Zijn actie zou dan een lachertje worden en minder het karakter hebben van een slag onder de gordel.

De nette Friezen hebben gezwegen, maar Kees weet, dat een Amsterdamse Eilander het niet leuk vindt, als hij geen antwoord krijgt, wanneer hij iemand een kunstje flikt. Vandaar.

Groetjes, Kees Hakkeplof.

 

<< terug