In en Om Thialf archief

 

E.K. Heren 1971

23 januari, 's middags 12 uur, de openingsceremonie E.K. heren. Een vol stadion. Rond 30.000 bezoekers rondom de ijspiste, een machtig schouwspel.
Na maandenlange voorbereiding vindt dan eindelijk het grote evenement, belangrijk voor Friesland, belangrijk voor Heerenveen, plaats. Er is door het organisatiecomité, bestaande uit bestuurs­leden van de K.N.S.B., het bestuur van de Koninklijke Ijsclub „Thialf" en bestuursleden en directeur van de Noord Nederlandse kunstijsbaan, hard gewerkt. En eveneens door onze medewerkers in het ijsstadion en het bondsbureau in Amsterdam. Er was zoveel te regelen: van het onderbrengen van de rijders en officials en van de pers tot aan de bloemen voor de winnaars. En naast dat organisatiecomité waren er nog zoveel anderen, die daadwerkelijk steun en medewerking hebben verleend. Ik denk daarbij aan ons gemeentebestuur, aan de gemeentepolitie, die op voortreffelijke wijze het verkeer heeft geregeld en er voor heeft gezorgd dat de aan- en afvoer van de vele auto's vlot verliep, aan de V.V.V., die vele bezoekers, die wensten te overnachten, aan nachtlogies heeft geholpen, aan de Nederlandse Spoorwegen, die een groot aantal bezoekers naar de halte ijsstadion Thialf brachten en nog aan vele anderen.
Ik wil graag aan allen, die op een of andere wijze hebben bijge­dragen aan het slagen van dit ijsfestijn, hartelijk, bijzonder hartelijk dank zeggen.
En dan de wedstrijd zelf. Er is fel gestreden om de eer Europees kampioen te worden. Jammer, dat vooral de eerste dag het weer niet meewerkte, jammer, dat Jan Bols de verkeerde baan nam. Maar al met al mogen we, dacht ik, constateren, dat we met aller medewerking op een geslaagde E.K. 1971 heren kunnen terugzien.


Februari 1971.


G. H. KUPERUS,
voorz. Noord-Nederlandse Kunstijsbaan.

 

<< terug