In en Om Thialf archief

 

Een greep uit de ijshockey-geschiedenis en een blik in de Thialf-toekomst

 

Toen de gouddelversrage alom in Canada heerste, grepen de goudzoekers als ontspanning ook naar de stick en lieten zij de puck het werk doen. In 1905 ontstond uit deze vrijetijds­besteding het team „Yukon". Dit team presteerde het door te dringen tot de finale om de vermaarde Stanley-Cup. In de finale werd het echter met 9-2 verslagen door de Silver Seven uit Ottawa. In 1903 kwamen in Canada de eerste betaalde spelers op het ijs. In die tijd was Newy Lalonde de duurst betaalde speler. Hij kreeg n.l. $500,— in zwart geld per wedstrijd. Na het invoeren van het professionele ijshockey, wijzigden de omstandigheden zich zeer snel. Tandarts Gibson uit Houghton haalde in 1904 Canadese ijshockeyprofs naar de Ver­enigde Staten en weldra ontstond er een prof-league, die, gezien de tijd, nog in vaak gebrekkige akkomodaties moest spelen. In 1912 werd in Vancouver (de stad van ex-Thialf-speler Bob Tambellinni) het eerste grote ijsstadion geopend, plaats biedend aan maar liefst 10.500 toeschouwers. Ook de reglementen ondergingen belangrijke positieve wijzigingen, zoals het invoeren van verplichte rugnummers, het aanstellen van alternatieve (reserve) aan­voerders, doelrechtershokjes en het in de richting van het doel der tegenpartij spelen der puck, dit om het spel sneller en attraktiever te laten worden (jaren later is deze regel weer herzien, aangezien toen een ieder wel doordrongen was van het feit, dat doelpunten de strijd veel attraktiever maakten). Door het steeds meer populair worden van de sport, viel de naam ijshockey alom in de wereld en wenste ook de later zeer beroemde schrijver Ernest Hemingway dit spektakel wel eens mee te maken. Hij zag zich de ogen uit het hoofd en verklaarde nadien, dat hij, gezien de snelheid van het spel, pas na ca. 15 minuten tot de ontdekking was gekomen, dat beide teams over een keeper beschikten (hierbij dienen wij echter wel te bedenken, dat de goalies destijds niet zo ingepakt waren als heden ten dage). In 1917 werd de N.H.L. (National Hockey League) opgericht. Deze bond bestaat nog steeds en is de grootste en meest populaire profbond ter wereld. Als eerste voorzitter werd gekozen de heer Clarence Campbell.

Sinds een dertigtal jaren zijn de vaste plaatsen in de ijsstadions, waar de topteams van de N.H.L. hun thuiswedstrijden spelen, reeds voor 95 °/o verkocht bij abonnement. De plaatsen gaan dikwijls over van vader op zoon, dit wordt reeds bij testament vastgelegd. Bij hei ontbreken van een stamhouder of andere erfgenaam, heeft dikwijls de rechter een uitspraak moeten doen, zo hoog waren de hartstochten opgelaaid. Deze situatie komt ook heden ten dage nog wel voor. De gemiddelde entreeprijs, die men momenteel voor een profwedstrijd betaalt is ca. $11,— (drie-en-dertig gulden). In deze profbond ontvangen de spelers ge­middeld per jaar een bedrag van ƒ 106.000,—. Daarbij dient u te weten dat de laagst betaalde profs minimaal ƒ 50.000,— ontvangen. Wat de hoogst betaalden ontvangen is mij, helaas voor u, niet bekend. Een klub, die nieuw toe wil treden tot de prof-league der N.H.L., dient hiervoor maar liefst $20.000.000,— op het kleed te leggen, oftewel ruim ƒ60.000.000,—. Zij mogen dan starten met twintig onbeschermde spelers, dat wil zeggen spelers, die kontraktueel niet aan andere teams zijn gebonden.

Er worden in de prof-league zeer veel wedstrijden gespeeld. Om een voorbeeld te noemen: het team van Atlanta (Long Islands) speelt 76 wedstrijden per seizoen; zij vliegen hiervoor ruim 100.000 kilometer. Eigenlijk had ik reeds lang 1908 moeten schrijven: de start van het ijshockey in Europa. Deze historie houdt u echter nog van mij tegoed. Wel zou ik nog even met u het komend programma van „Thialf" willen bekijken.

Op 8 januari j.l. speelde Thialf 1 haar laatste uitwedstrijd in de Nederlandse kompetitie. Voor de Coupe Nationale Nederlanden heeft Thialf nog 11 wedstrijden te spelen, waarvan 6 thuiswedstrijden. Daarnaast hebben wij nog een aantal ekstra wedstrijden gepland, terwijl wij ook nog over een tweetal wedstrijden onderhandelen.

 

<< terug